Ο παρών ιστότοπος (SEXIFY.GR) προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης (visitor) ή/και χρήστης (user) των σελίδων του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των σελίδων του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Γενικά

1.1 Στην ιστοσελίδα υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο ερωτικής φύσης που μπορούν να μην είναι αποδεκτά από ορισμένους επισκέπτες.

1.2 Ο παρών ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα σύμφωνα με το Δίκαιο της κατοικίας του κάθε χρήστη (στην Ελλάδα ενήλικος θεωρείται όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του).

1.3 Η ιστοσελίδα δε συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των αγγελιών που δημοσιεύουν οι χρήστες, τις κριτικές ή τα προσωπικά μηνύματα, το περιεχόμενο των links που παραθέτουν ή/και για την ακρίβεια/ορθότητα οποιωνδήποτε στοιχείων αναφέρουν.

1.4 Κάθε επισκέπτης που εγγράφεται στο SEXIFY.GR, συμπληρώνει ένα όνομα χρήστη (username), μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα συνθηματικό (password). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα και δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό παρά μόνον  για τη διαχείριση του προσωπικού σας λογαριασμού. Το SEXIFY.GR δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί τα e-mails αυτά προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

1.5 Η ιστοσελίδα δε συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως και συνεπώς φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των περιεχομένων των διαφημίσεων ή/και για την ποιότητα και τις χρεώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών των διαφημιζομένων μέσα από τις σελίδες του SEXIFY.GR.

1.6 Από την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η με κάθε τρόπο προσβολή της τιμής άλλου. Απαγορεύεται ο με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτων ισχυρισμός ή διάδοση για άλλο άτομο ψευδούς γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψή του. Όποιος αναγνώστης διαπιστώσει κάτι που τον αφορά και είναι δυσφημιστικό, οφείλει να επικοινωνεί μαζί μας για αφαίρεση της αγγελίας, ή ως μέλος να κάνει αναφορά (report) στο σχετικό πεδίο της αγγελίας. Σε περίπτωση που κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, διαπιστώσετε οποιαδήποτε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.

1.7 Το λογότυπο, γραφικά και ο γενικότερος διασχηματισμός του SEXIFY.GR προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη συναίνεση του διαχειριστή, η αναδημοσίευση ολικά ή μερικά από οποιονδήποτε τρίτο, του περιεχόμενου του SEXIFY.GRx (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται οι δημοσιευθείσες αγγελίες και τα άρθρα της ιστοσελίδας). Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η αναφορά στο περιεχόμενο του SEXIFY.GR με την παράθεση σχετικού συνδέσμου (link).

1.8 Με την είσοδο ή/και την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, ο χρήστης ή/ο επισκέπτης δηλώνει ότι είναι ενήλικος σύμφωνα με το Δίκαιο της χώρας στην οποία κατοικεί και έλαβε σαφή γνώση των ανωτέρω όρων και κανόνων λειτουργίας της σελίδας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Εγγραφή

2.1 Η εγγραφή στις υπηρεσίες του SEXIFY.GR επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως ορίζεται από την ελληνική έννομη τάξη ή τους νόμους της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης.

2.2 Κατά την εγγραφή ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου και να διατηρεί / ενημερώνει τα προσωπικά του στοιχεία ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα απαιτούμενα κατά περίπτωση όρια ηλικίας δεν τηρούνται, η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνουμε ότι η χρήση του ιστοτόπου δεν αποσκοπεί ούτε απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών.

2.3 Ο χρήστης με τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού, θα παραλαμβάνει μέσω e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος δήλωσε) ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα αυτού. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης, η πρόσβαση στις υπηρεσίες καταχώρησης αγγελιών και διαχείρισης του προσωπικού του λογαριασμού δεν θα είναι εφικτή. Ο ίδιος ο χρήστης παραμένει προσωπικά και  αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό του και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα το SEXIFY.GR σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε γενομένη ή πιθανή παράβαση ασφαλείας. Επιπλέον, ο χρήστης  ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (log out).

2.4 Για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκύψει σε χρήστη ή σε τρίτο άτομο από τη μη προσήκουσα εκπλήρωση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων το SEXIFY.GR ουδεμία ευθύνη φέρει. 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι / Outbound Links

3.1 Το SEXIFY.GR ενδέχεται να περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (external/outbound links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους προς διευκόλυνση μετάβασης του χρήστη σε παραπομπές. H παροχή τέτοιων συνδέσμων από το SEXIFY.GR δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση υιοθέτηση του περιεχομένου των διαδικτυακών αυτών τόπων, ή ανάληψη ευθυνών για αυτούς ή για τις παρεχόμενες από αυτούς συνδέσεις, ούτε αποτελεί εγγύηση για τη διαθεσιμότητα τους. Για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψη ή τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων ευθύνονται αποκλειστικά και μόνον αυτοί.

Προστασία Ανηλίκων

4.1 Τα μέλη του SEXIFY.GR θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα για την εκάστοτε πράξη όπως είναι ενδεικτικά η πρόταση αγοράς, πώλησης, αποδοχή δώρων κλπ. Η χρήση του ιστοτόπου δεν αποσκοπεί ούτε προορίζεται σε άτομα κάτω των 18 ετών – η πρόσβαση στην ιστοσελίδa αυτή απαγορεύεται ρητώς από ανήλικους.

4.2 Σε περίπτωση που παρά την προειδοποίηση (σχετικό pop-up), δηλωθεί ψευδώς ότι ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα 18 του χρόνια το SEXIFY.GR δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεση τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο ενώ  τα άτομα αυτά θα ευθύνονται προσωπικά για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί στο SEXIFY.GR ή σε οποιονδήποτε τρίτο από την ψευδή αυτή δήλωση. Πρέπει να τονιστεί πως η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων συνιστά ποινικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με το νόμο. Εάν διαπιστωθεί η πρόσθεση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση τέτοιου είδους παράνομου περιεχομένου στο SEXIFY.GR από χρήστη, ο λογαριασμός του χρήστη αυτού, με την επιφύλαξη κάθε αξιώσεως του SEXIFY.GR θα διαγραφεί χωρίς καμία προειδοποίηση και τα στοιχεία του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. 

Συμπεριφορά & Ευθύνη Χρηστών

5.1 Οι χρήστες αποδέχονται ότι, παρόλο που το SEXIFY.GR παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες παραμένει υποκείμενο στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το προσθέτει. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιούν καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω της από μέρους τους δημοσίευσης αυτού του περιεχομένου.

5.2 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του SEXIFY.GR για:

i) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί αισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και που συνιστά οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη.

ii) Εμφάνιση υπό την ταυτότητα οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο

iii) Αντιγραφή, παραχάραξη ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση ή αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του SEXIFY.GR με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του SEXIFY.GR.

iv) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου, σύμβασης ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

v) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

vi) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και άνευ προηγούμενης οικείας πρόσκλησης από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, δημοσίευση συνδέσμων ή διευθύνσεων άλλων ιστότοπων.

vii) Προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και εν γένει των ατομικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση κάποιας από τις ανωτέρω ενδεικτικές συμπεριφορές το SEXIFY.GR ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία των παραβατών για περαιτέρω έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.

Βλάβη / Αποζημίωση

6.1 Ο χρήστης του SEXIFY.GR ευθύνεται απέναντι στο SEXIFY.GR και τους υπαλλήλους ή ανεξάρτητους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του SEXIFY.GR κατά τρόπο παράνομο, μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους ή κατά τρόπο καταχρηστικό.

6.2 Ο χρήστης/μέλος του SEXIFY.GR κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το SEXIFY.GR και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του SEXIFY.GR.

Λειτουργία Υπηρεσιών

7.1 To SEXIFY.GR επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

7.2 Ο χρήστης του SEXIFY.GR κατανοεί και αποδέχεται ότι το SEXIFY.GR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. 

Απαλλαγή από Ευθύνη

8.1 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το SEXIFY.GR δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στη χρήση των οποίων προβαίνει αυτός απολύτως αυτοβούλως.

8.2 To SEXIFY.GR δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες των υπηρεσιών του και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραπλανητικές δηλώσεις των χρηστών.

8.3 Ορισμένες σελίδες ενδέχεται να περιέχουν περιεχόμενο που από μια μερίδα ανθρώπων μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο, απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό κλπ και που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το SEXIFY.GRx για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσης τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους, καθώς πριν από τέτοια έκθεση υπάρχει ρητή προειδοποίηση (μέσω σχετικού pop up μηχανισμού συγκατάθεσης) και συνεπώς γίνεται με τη ρητή προς τούτο εκπεφρασμένη βούληση τους.

8.4 Oι διαφημίσεις και οι παρεχόμενοι σύνδεσμοι που εμφανίζονται στο  SEXIFY.GR λαμβάνονται απευθείας από τον παροχέα του (συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο ή εταιρεία), χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων, με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτές εμφανίζονται, ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους/εταιρείες που το παρέχουν.

Παροχή Εγγυήσεων

9.1 To SEXIFY.GR, λόγω του όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές (hosting servers) του καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (χρηστών) στη διαμόρφωση του περιεχομένου του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

9.2 To SEXIFY.GR δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στα ανωτέρω θα διορθώνονται. Επίσης το SEXIFY.GR δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το ίδιο και οι λοιποί ιστότοποι τίθενται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

9.3 Σε περίπτωση τέλεσης αδικημάτων το SEXIFY.GR υποχρεούται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με συγκεκριμένο χρήστη ή χρήστες προκειμένου να διευκολύνει τις έρευνες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

10.1 Oι παρόντες όροι χρήσης του SEXIFY.GR, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους  θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο Αγγλίας & Ουαλίας, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων για όποια διαφορά ενδέχεται να προκύψει.

10.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται μη συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Σε κάθε περίπτωση το SEXIFY.GR διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων αυτών, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες και μέσα στο ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και με την πολιτική απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας αυτής, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του SEXIFY.GR.